Frakendelse af kørekortet

Ubetinget frakendelse

Klik gerne her

En ubetinget frakendelse betyder, at du skal aflevere dit kørekort, og at du mister retten til at køre bil i en periode, som retten fastsætter. Perioden strækker sig typisk fra seks måneder og opefter. Når perioden er udløbet, skal du bestå både en teoriprøve og en køreprøve for at få kørekortet tilbage.

Prøvetid

Når du får dit kørekort tilbage, er du på prøvetid i en periode, som retten fastsætter. Perioden strækker sig typisk fra tre år og opefter. Begår du inden for prøvetiden en forseelse, som normalt ville give betinget frakendelse af kørekortet, får du dit kørekort frakendt ubetinget i mindst seks måneder.

Betinget frakendelse

Klik gerne her

En betinget frakendelse betyder, at du beholder dit kørekort, hvis du:

  • Består en kontrollerende køreprøve inden for en frist, som politiet fastsætter (normalt 6 måneder). En kontrollerende køreprøve betyder, at du skal bestå en almindelig teoriprøve og en praktisk køreprøve.
  • De næste tre år ikke begår en forseelse, som i sig selv medfører en betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet. Du er altså på prøvetid i tre år, efter du har fået en betinget frakendelse.

Hvis du i løbet af prøvetiden begår en forseelse som i sig selv udløser en betinget frakendelse, får du frakendt kørekortet ubetinget i mindst seks måneder.

Hvis du dumper den kontrollerende køreprøve

Hvis du dumper enten teoriprøven eller køreprøven, bliver dit kørekort inddraget. Du får først dit kørekort igen, når du har bestået både køre- og teoriprøve.

Hvad koster det?

Det koster 1.170 kr. at gå op til en kontrollerende køreprøve. Oveni det kommer der evt. udgifter til lån/leje af godkendt køretøj til køreprøven og undervisning på en køreskole, hvis du har behov for det.

Har du kørekort til flere kategorier og dumper flere gange

Hvis du har kørekort til mere end én kategori, og du ikke består den samlede køreprøve efter højst to teoriprøver og højst to praktiske prøver, får det store konsekvenser. Du mister dine kørekort i alle kategorier og skal generhverve dem enkeltvis.