Konsekvens af pauser i undervisningen

  • A: Afbrydelse i mere end 3 måneder før afsnit 7 (manøvre på vej) = Start helt forfra
  • B: Afbrydelse mellem 3 – 4 måneder efter afsnit 7 (manøvre på vej) = Start forfra med afsnit 7 (manøvre på vej)
  • C: Afbrydelse i mere end 4 måneder, inden bestået teoriprøve = Start helt forfra
  • D: Afbrydelse mellem 3 – 5 måneder efter bestået teoriprøve = Gennemfør 4 lektioner ekstra fra afsnit 7 (manøvre på vej)
  • E: Afbrydelse i mere end 5 måneder = Start helt forfra og ny teoriprøve

Færdselsrelateret førstehjælp, gælder i 12 måneder. Lægeerklæringen, som du har fra egen læge, gælder i 12 måneder.

Det er lektionsplanen, der fungerer som dokumentation for hvor langt man er nået! Derfor er det vigtigt at man ikke smider den væk, hvis det bliver nødvendigt at holde en pause i undervisningen!

Opmærksomheden henledes på, at det i medfør af straffelovens § 163 er strafbart at afgive urigtig erklæring til brug for offentlig myndighed, og at straffen herfor er bøde, hæfte eller fængsel i indtil 4 måneder