Ny bilist

De første tre år, efter du har fået dit første kørekort, er det på prøve. Det betyder, at der er strammere straffe for grove overtrædelser af færdselsloven.

Reglerne omfatter alle, der har taget kørekort for første gang siden 1. september 2000.

Prøvetiden starter fra den første kategori, du tager kørekort til. Prøvetiden starter ikke forfra, hvis du senere tager kørekort til en anden kategori.

Kørselsforbud

Du får kørselsforbud, hvis du får to klip inden for de første tre år, du har kørekort. Oveni kørselsforbuddet får du en bøde for din forseelse. Kørselsforbud betyder, at du mister dit kørekort. Du får kørselsforbud, hvis du:

 • Overskrider den tilladte hastighed med over 60 % i personbil eller varebil
 • Overskrider den tilladte hastighed med over 40 % i lastbil, bus eller personbil med trailer
 • Kører 160 km/t eller mere på motorvejen
 • Kører spirituskørsel med over 0,5 promille
 • Kører uforsvarligt eller hensynsløst ved f.eks. at overhale hasarderet, ikke overholde vigepligten eller chikanere andre trafikanter

Hvis du laver grovere overtrædelser, eller der er skærpende omstændigheder ved din forseelse, kan du risikere en strengere straf.

Politiet tager ikke kørekortet med det samme

Normalt bliver kørekortet ikke taget på stedet, hvis du får kørselsforbud. Politiet kan først kræve kørekortet udleveret, når afgørelsen om kørselsforbuddet er endeligt. Hvis betingelserne for ubetinget frakendelse er til stede, kan politiet godt inddrage kørekortet på stedet.

Konsekvenser ved kørselsforbud

Får du kørselsforbud, gælder forbuddet alle de kategorier af køretøjer, du har kørekort til. Får du f.eks. kørselsforbud i din bil, må du heller ikke køre på motorcykel. For at generhverve dit kørekort skal du ikke gennemgå undervisning og bestå køreprøve i alle de kategorier, du har kørekort til. Det er politiet, der afgør, hvilken kategori du skal til køreprøve i. Når du har bestået køreprøven og kørselsforbuddet er ophævet, må du igen køre i alle de køretøjer, du har kørekort til.

Hvor længe gælder kørselsforbuddet?

Hvor længe kørselsforbuddet gælder, og hvad du skal gøre, for at få det ophævet, afhænger af din forseelse.

Hvis du har kørt for stærkt eller uforsvarligt, skal du:

 • Gennemgå obligatorisk køreundervisning på mindst otte teoritimer og otte køretimer hos en kørelærer
 • Bestå en ny teori- og køreprøve
 • Betale en bøde

 

Hvis du har kørt spritkørsel, skal du:

 • Gennemgå et obligatorisk kursus i Alkohol og Trafik
 • Bestå en ny teori- og køreprøve
 • Betale en bøde

Bøde, hvis du alligevel kører

Kører du bil på trods af kørselsforbuddet, får du en bøde for at køre uden kørekort. Det koster 5.000 kr. første gang.