Regler for traktorkørekort

Ny lovgivning for traktorkørekort?

For at få traktorkørekort skal du være fyldt 16 år.

Et traktorkørekort erhvervet før 19. januar 2013 giver dig også lov til at køre “lille knallert” – dvs. knallert 30. Til gengæld giver et knallertkørekort dig ikke lov til at køre traktor. Derfor er der ingen grund til at tage et knallertkørekort, hvis du alligevel skal tage et traktorkørekort.

NB! Har du erhvervet traktorkørekort efter den 18. januar 2013, har du ikke førerret til knallert 30. I så fald skal du have knallertkørekort, motorcykelkort eller kørekort til bil.

Er du fyldt 18 år, behøver du ikke at have traktorkørekort for at køre traktor, såfremt du har kørekort til bil.

Formelle krav

For at få dit traktorkørekort skal du gennemføre og bestå:

  • Teori
  • Undervisning i traktorkørsel
  • 7 timers færdselsrelateret kusus i førstehjælp

 

Fra bestået teoriprøve til køreprøve må der højst gå 12 måneder. Selvom du kan tage teoriprøven, når du er fyldt 15 år, kan undervisningen i traktorkørsel først påbegyndes 3 måneder før din 16 års fødselsdag.

Du skal være fyldt 16, når du tager køreprøven.

Undervisningen skal foretages af en godkendt kørelærer.

Du betaler for lægeattest (egen læge) samt stempelgebyr for udstedelse af traktorkørekortet.

Hvornår må man køre hjemme på marken?

Aldersgrænsen for hvornår man må få kørekort og hvornår man må køre traktør er ikke nødvendigvis den samme.

Såfremt du ikke kører på offentlig vej, må du køre traktor hjemme på marken under betingelse af, at du er fyldt 15 år samt at dine forældre er dine arbejdsgivere og hører til din husstand (se skemaet nedenfor). Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er tilladt at krydse offentlig vej – heller ikke hvis den skal krydses for at komme hen på næste mark.

Når du fylder 16 år, skal du til gengæld have erhvervet et traktorkørekort, hvis du vil køre traktor – også selvom det ikke er på offentlig vej.

Så snart du er fyldt 18 år, behøver du ikke at have traktorkørekort for at køre på offentlig vej, hvis du har kørekort til bil. Såfremt du hverken har kørekort til bil eller traktor, må du ikke køre traktor på offentlig vej. Dog har du lov til at køre traktor på private områder, da disse ikke omfatter færdselsloven.

Oversigt over aldersgrænserne for, hvor og hvornår man må køre traktor

Aldersgrænser
18 år og deroverTraktorkørekort eller kørekort til bil: Al traktorkørsel.
Uden kørekort: Al traktorkørsel uden for færdselslovens område
16 år og deroverTraktorkørekort: Al traktorkørsel undtagen kørsel med farlige redskaber, læsseredskaber og lignende samt sprøjtning med giftige og sundhedsskadelige stoffer.
Uden traktorkørekort: Ingen traktorkørsel
15 årUden traktorkørekort: Al traktorkørsel uden for færdselslovens område (undtagen sprøjtning med giftige og sundhedsskadelige stoffer). Kun arbejdsgiverens egne børn, der samtidig hører til dennes husstand

Klip i kørekort

Når du kører traktor, må du køre 30 km/t.

Overskrider du hastighedsgrænsen med 30%, får du et klip i kørekortet.

Følgende procentvise overskridelser af hastighedsgrænsen kan give fra 1 til 3 klip i kørekortet:

  • 30%: 1 klip
  • 60%: 2 klip (betinget frakendelse af kørekortet)
  • 90%: 3 klip (ubetinget frakendelse af kørekortet)

Et klip gælder i 3 år. Dvs. hvis du får et klip i traktorkørekortet som 16-årig, så udløber klippet først igen, når du er fyldt 19 år.

Yderligere oplysninger

 

Du skal være opmærksom på, at klippet overføres til dit kørekort, hvis du i mellemtiden har fået kørekort til bil, da du blev 18 år. Dog udløber klippet 3 år efter forseelsen på traktoren – ikke 3 år efter du fik kørekort til bil.

Har du erhvervet dit kørekort inden for de seneste 3 år, får du kørselsforbud allerede efter 2 klip i kørekortet. Dvs. hvis du får mere end 1 klip i kørekortet – hvadenten det er traktorkørekort eller kørekort til bil – skal du aflevere dit kørekort.

Har du fået kørselsforbud, må du først køre igen, når du har bestået en kontrollerende køreprøve. Efter udløsningen af kørselsforbuddet skal du undgå en betinget frakendelse af kørekortet de næste 3 år for ikke at få en ubetinget frakendelse af kørekortet.